praca na wiatrakach

GWO Working at Heights – praca na wysokościach

GWO Working at Heights – praca na wysokościach

Celem modułu „Praca na wysokościach” BST jest zapewnienie, że:

  • Delegaci są w stanie wykazać się wiedzą na temat zagrożeń i ryzyka związanego z pracą na wysokościach, charakterystyczną dla grupy roboczej.
  • Delegaci są w stanie wykazać się zrozumieniem obowiązujących przepisów krajowych dotyczących pracy na wysokościach.
  • Delegaci są w stanie wykazać prawidłową identyfikację sprzętu ochrony osobistej, w tym identyfikację europejskich/globalnych oznaczeń standardowych, np. uprzęży, kasków, lonży itp.
  • Delegaci są w stanie wykazać się wiedzą i umiejętnościami w zakresie prawidłowej kontroli, obsługi, przechowywania i zakładania odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej, np. uprzęży, urządzeń samozaciskowych i sprzętu do pozycjonowania oraz urządzeń pomocniczych.
  • Delegaci są w stanie zademonstrować prawidłowe użycie odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej, np. uprzęży, urządzeń samozaciskowych i sprzętu do ustanawiania pozycji roboczej. Obejmuje to poprawną identyfikację punktów kotwiczenia i prawidłowe zachowanie na drabinie.
  • Uczestnicy są w stanie zademonstrować prawidłowe stosowanie urządzeń ewakuacyjnych.
  • Delegaci są w stanie zademonstrować, jak podejść do sytuacji ratowniczych w turbinach wiatrowych i efektywnie wykorzystywać sprzęt ratowniczy.