kurs ratownictwa na morzu

GWO Sea survival – przetrwanie na morzu

GWO Sea survival – przetrwanie na morzu (offshore rescue)

Celem modułu przetrwania na morzu BST jest zapewnienie, że:

  • Delegaci są w stanie wykazać się wiedzą na temat zagrożeń i objawów związanych z hipotermią i utonięciem.
  • Delegaci są w stanie zademonstrować zrozumienie zalet i ograniczeń różnych środków ochrony osobistej (LSA), PPE i PFPE powszechnie stosowanych na morzu w przemyśle energii wiatrowej i są w stanie odpowiednio je wykorzystać.
  • Delegaci są w stanie zademonstrować bezpieczny transfer ze statku do portu, statku do fundamentu wierzy i statku na statek.
  • Delegaci są w stanie zademonstrować wiedzę na temat procedur awaryjnych i procedur bezpieczeństwa na instalacjach, statkach i turbinach wiatrowych.
  • Delegaci są w stanie wykazać się wiedzą na temat SAR i GMDSS.
  • Delegaci są w stanie zademonstrować odzyskanie i udzielanie pierwszej pomocy „człowiekowi za burtą”.
  • Delegaci są w stanie zademonstrować ewakuację z „WTG” do wody za pomocą urządzenia ewakuacyjnego (np. firmy Protecttion)
  • Delegaci są w stanie zademonstrować indywidualne i zbiorowe techniki przetrwania na morzu.